Çerez Politikasi


Çerezler bir ağı kullanırken bilgisayarınızı tanımlamak için kullanılan kullanıcı adı ve şifre gibi küçük veri parçaları içeren metin dosyalarıdır. Belirli çerezler, belirli kullanıcıları tanımlamak ve web tarama deneyimlerini iyileştirmek için kullanılır. Bir çerezde saklanan veriler, bağlantınız üzerine sunucu tarafından oluşturulur. Bu veriler size ve bilgisayarınıza özgü bir kimlikle etiketlenir. Çerez bilgisayarınız ve ağ sunucusu arasında değiş tokuş edildiğinde sunucu kimliği okur ve size özel olarak hangi bilgilerin sunulacağını bilir.

Kişiselleştirme: Özelleştirilmiş reklamcılık, çerezlerin oturumlarınızı kişiselleştirmek için kullanılmasının ana yoludur. Bir sitenin belirli ögelerini veya bölümlerini görüntüleyebilirsiniz ve çerezler bu verileri, hoşunuza gidebilecek hedefli reklamlar oluşturmaya yardımcı olmak için kullanır. Ayrıca dil tercihleri için de kullanılırlar.

İzleme: Alışveriş siteleri, kullanıcıların daha önce görüntülediği ürünleri takip etmek için çerezleri kullanır; böylece bu siteler, kullanıcıların beğenebileceği başka ürünler önerebilir ve kullanıcılar alışveriş yapmaya devam ederken ürünleri alışveriş sepetinde tutar. Ayrıca bir sayfayı kaç kez ziyaret ettiğiniz veya bir sayfada ne kadar zaman geçirdiğiniz gibi performans analizlerini de izleyip takip ederler.

SOKTETSAN KABLO DONANIMLARI A.Ş olarak veri sorumlusu sıfatıyla, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız.

İşbu Çerez Politikasının amacı, tarafımızca işletilmekte

olan www.soketsan.com.tr internet sitesinin işletilmesi sırasında

site ziyaretçileri (Veri Sahibi olarak sizler) tarafından çerezlerin

kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere

bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri

kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak

istiyoruz.

SOKETSAN KABLO DONANIMLARI A.Ş olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.

ÇEREZLERİ TOPLAMA AMACIMIZ

Genel Olarak SOKETSAN KABLO DONANIMLARI A.Ş olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi sadece dijitalle sınırlı kalmak üzere işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

Sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek

Siteyi analiz etmek ve sitenin performansını arttırmak

Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak

Site ziyaretçilerinin hareketlerini takip etmek,

Ziyaretlerini uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek ve bir sonraki ziyaretinizde bilgilerinizin hatırlanmasını sağlamak,

Site yapısını ve içeriğini iyileştirmek ve geliştirmek,

Ziyaretçi kullanımlarını istatistiksel olarak değerlendirmek,

İnternet sitesinde yer alan içeriğin sizin ve bilgisayarınız için en etkili şekilde sunulmasını sağlamak,

Seçmeniz durumunda hizmetlerimizden interaktif olarak yararlanmanızı sağlamak,

Ayrıca sitemizde Performans ve Analiz Çerezleri de kullanılmaktadır. Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebilmemizi sağlamaktadır. Bu çerezler kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamazlar ve tarayıcı kapatıldıktan sonra silinirler.

ÇEREZLERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz (çerezler), internet sitemizi ziyaretiniz sırasında; otomatik yollarla KVKK m. 5/2-f gereğince Şirketimizin meşru menfaati sebebiyle toplanmaktadır.

TOPLANAN ÇEREZLERİN PAYLAŞILMASI

Çerez Politikası kapsamındaki kişisel (sadece dijital veri olarak sunucu tarafından algılanan ya da bilgisayarınızda saklanan, tarafımızca dijital amacı dışında ayrıca tutulmayan) verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde bilişim danışmanlarımızla, kanunen yetkili kamu kurumlarına paylaşabiliriz.

ÇEREZLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Çerezlerinize ilişkin talep ve haklarınız Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesinden kaynaklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.