Mesafeli Satış Sözleşmesi


1)KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır), Alıcı*’nın (“ALICI”), SATICI'ya ait

https://www.soketsan.com.tr/

elektronik ticaret internet sitesi üzerinden ("İNTERNET SİTESİ") sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün/hizmetlerin ("Ürün/Ürünler") ALICI'ya satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. İşbu Sözleşme’nin konusu Satıcı’nın internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI bu Sözleşme'yi İNTERNET SİTESİ'nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün(ler)'in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

*Alıcının ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden alıcı adına kesilmesi durumunda; alıcı, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz

2)TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıda belirtilen taraflar arasında akdedilmiştir.

Satıcı: Soketsan Kablo Donanım Anonim Şirketi

MERSİS NO: 0772133225700001

Adres: Bahçekapı Mahallesi, 2500 Cad., No: 13/11-14, Etimesgut - Ankara

Telefon: 0 312 503 05 62

Faks: 176 123 45 67

E-mail: info@soketsan.com.tr

Alıcı Bilgileri

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi :

Telefon :

Faks :

E-mail :

3) ÜRÜN BİLGİLERİ

3.1. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.2. Sözleşme konusu Ürün’ün/Ürünler’in türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, tüm vergiler dahil satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

3.2.1. Ürün Bilgileri

ÜRÜN AÇIKLAMASI ADET PEŞİN FİYATI ARA TOPLAM

[Ürün Bilgisi]

-Model

-Renk

Kargo Fiyatı

3.2.2. Teslimat ve Fatura Bilgileri

Ödeme Şekli ve Planı:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

3.3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti (aksi yönde bir duyuru veya bildirim yapılmadıkça), diğer her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler, SATICI tarafından ALICI tarafından ödenecektir.

4) GENEL HÜKÜMLER

4.1. Sözleşme konusu Ürün, yasal 30 günlük süre aşılmamak koşulu ile ALICI'ya veya İNTERNET SİTESİ'nde gösterdiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşa yerleşim yerlerinin uzaklığına bağlı olarak aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir. SATICI, Ürünler'i, gönderileri için anlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Satıcı’nın 30 günlük yasal süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda, Alıcı Sözleşme’yi feshedebilir. Bu kargo firmasının ALICI'nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, ALICI'nın Ürünü, kargo firmasının, SATICI tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.

4.2. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, Alıcı tarafından verilen siparişte belirtilen niteliklere uygun ve her türlü ayıptan arî olarak mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde ifa etmeyi, varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Genel olarak ve aksi açıkca belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI'ya aittir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve Site’de şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.

4.5. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Sözleşme konusu Ürün’e ait bedelin peşin satışlarda tamamının veya taksitli satışlarda vadesi gelen taksit bedelinin ödenmemesi veya ilgili bedelin banka ya da ilgili finans kuruluşu tarafından ödemesinin iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın teslim yükümlülüğü sona erecektir. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükârda saklıdır.

4.6. Ürünlerin teslimatı anında ALICI'nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI'nın sorumluluğundadır. Ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

4.7. İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda ALICI’nın hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda ALICI’ya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da ALICI’nın arzusu ve seçimi doğrultusunda; yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

4.8. ALICI, ÜRÜN'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN'ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

4.9. ÜRÜN'ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

4.10. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.11. Siparişinize ve/veya siparişlerinize konu ürün/ürünlere ve/veya siparişinizle ilgili herhangi bir konuda şikayetinizin olması halinde şikayetlerinizi yukarıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığı ile veya https://www.soketsan.com.tr/ internet sitesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla SATICI ’ya iletebilirsiniz. İletmiş olduğunuz şikâyet başvurularınız derhal kayıtlara alınacak olup, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede size geri dönüş sağlanacaktır.

5) CAYMA HAKKI

5.1. Alıcı, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak Alıcı, Sözleşme’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Buna karşılık hazır ölçülü ürünlerden olmayıp ALICI tarafından istendiği metre doğrultusunda kesilen ürünler, tekrar satılabilirliğini yitirdiğinden bu ürünler bakımından iade kabul edilemez ve cayma hakkı kullanılamaz. Ancak satışa konu üründe üretim ve/veya kesim hatası bulunması hali istisnadır.

5.2. Alıcı tarafından cayma hakkının kullanılması durumunda, Alıcı, işbu Sözleşme’nin ekinde (Ek-1 Cayma Formu) yer alan Cayma Formunu doldurarak, Satıcı’nın Halaskargazi Mah. Şafak Sok. Erler İş Merkezi No: 5-7 İç Kapı No:2 Şişli İstanbul adresine yazılı olarak veya … adresi üzerinden iletmelidir.

5.3. Alıcı tarafından cayma hakkının kullanılması halinde, ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir; SATICI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılır.

5.4. Cayma hakkı bulunan hallerde ALICI'nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde SATICI'ya yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine sözlü/yazılı iletmiş) olması yeterlidir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün'ün azami on (10) gün içerisinde, SATICI'nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. INTERNET SİTESİ'nde ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmiş ise, ALICI Ürün'ü bulunduğu İlçe dahilindeki veya harindeki bir şubesinden gönderebilir, bu takdirde ALICI'dan masraf alınmaz. Bu iade işleminde Ürün'ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

5.5. ALICI’nın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden ALICI adına kesilmesi durumunda, ALICI’nın tüketici hakları hariç olmak üzere, ürünü iade etmek istemesi halinde, ürünü, iade ederken düzenlenecek iade faturası ile gönderilmesi gerekmektedir. (ALICI’nın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden ALICI adına kesilmesi durumunda; ALICI, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.)

5.6. Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün'ün ALICI'ya teslim masrafları ALICI'ya, Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir. ALICI'nın Ürünler'e ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları-sorumlulukları ile SATICI'nın ALICI'dan olan, akdi ve kanuni tahsil-mahsup hakları dahil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.

5.7. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

5.8. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, kanunen Alıcı tarafından cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamamaktadır:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. (Hijyen koşulları gereği takım ve tek alt iç giyim, korse, kozmetik, küpe, piercing, bikini altı ve mayolar ile paketi açılmış çoraplarda ürün iadesi bulunmamaktadır)

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

i) genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

6) ALICI’NIN BİLGİLENDİRİLMESİ

ALICI, İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı Ön Bilgilendirme’ye ek olarak işbu Sözleşme ile aşağıda belirtilen hususlar ile ilgili olarak Satıcı tarafından önceden bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir:

i. Sözleşme konusu Ürün’ün/Ürünler’in temel nitelikleri,

ii. Satıcı’nın unvanı ve MERSIS Numarası,

iii. Alıcı’nın Satıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkân veren Satıcı’nın açık adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgileri,

iv. Sözleşme konusu Ürün’ün/Ürünler’in tüm vergiler dahil toplam fiyatı, nakliye ve teslimden doğan ek masraflar,

v. Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler,

vi. Cayma hakkının söz konusu olduğu hallerde, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,

vii. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,

viii. 4077 sayılı Tüketici’nin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesi uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı haller, bu hallerde Alıcı’nın cayma hakkını kaybedeceği bilgisi ya da hangi hallerde cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgiler,

ix. Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

7) GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, mali veriler, hukuki işlem verileri, trafik bilgileri vb. bilgiler;

* sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından varsa, mevzuatta öngörülen süreler boyunca; böyle bir sürenin öngörülmediği hallerde belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gereken süre boyunca kaydedilebilir, yazılı/elektronik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Kişisel verilerin korunması ile ilgili daha detaylı bilgi almak için Eron E-Ticaret Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Gizlilik Politikası Alıcı tarafından incelenmelidir.

7.2. ALICI SATICI'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI'ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

7.3. Internet Sitesi'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

8) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilaflarda her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından güncellenen parasal sınırların içinde kalmak kaydıyla ve bu sınırlara tabi olarak ilçe ve illerde yer alan Tüketici Hakem Heyetleri, mevzuatta öngörülen sınırların aşılması halinde ise tüketici mahkemeleri görevlidir.